1,162 views次瀏覽
身體露出大片血痕,無法根治的切膚之痛只會終生陪伴著她。 身體露出大片血痕,無法根治的切膚之痛只會終生陪伴著她。
APA: NG, Pui Shuen吳佩旋. (2020). . Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011385
MLA: NG, Pui Shuen吳佩旋. "". HKBU Heritage. HKBU Library, 2020. Web. 31 Jan. 2023. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011385>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
少年說
LIN, Rong
少年說
林榕
無聲對白
FUNG, Chui Ting
無聲對白
馮翠婷
花田錯
LUI, Chun Kit
花田錯
呂俊傑
NG, Pui Shuen
吳佩旋
給我一枝鋼管 我能撐起自己
LI, Choi Ching
給我一枝鋼管 我能撐起自己
李在政
致沒有安眠的長夜
NGAN, Ka Kee Kevin
致沒有安眠的長夜
顏家騏
野舞
CHAN,Chun Wai
野舞
陳俊瑋