9,559 views次瀏覽
Department of Biology生物系  |  Bachelor學士  |  2021
Photo相片   |  Photo 相片  |  Artwork藝術作品

A work designed as part of the "Go!! To Kwa Wan Express" programme (https://cisl.hkbu.edu.hk/triangle/social-innovation-makers-sim/go-to-kwa-wan-express). <開動吧!土瓜灣快線> 活動中的學生作品 (https://cisl.hkbu.edu.hk/triangle/social-innovation-makers-sim/go-to-kwa-wan-express)。
APA: CHUI, Wan Shu Bobo徐筠舒. (2021). To Kwa Wan Express Student WorkTo Kwa Wan Express Student Work. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011521
MLA: CHUI, Wan Shu Bobo徐筠舒. "To Kwa Wan Express Student WorkTo Kwa Wan Express Student Work". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 15 Jul. 2024. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011521>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
Let It Grow
TSUI, Lok Yi;NG, Ka Lo
路邊的野草不要踩
徐樂怡;吳珈璐
Piano
TSUI, Cheung Lun Charles
Piano
TSUI, Cheung Lun Charles
TransFeed (issue 3)
CHAN, Hin Wa Chelly;SHUM, Cheuk Ying Natalie;CHAN, Ka Yin Christy;LAW, Siu Tai Derek;LEUNG, Ching Suet Claire;CHIN, Wing Tung Clare;CHO, MAK Irene;HAO, Wen Qi Cathie;HO, Lok Sang Bronte;KIANG, Hin Cheung Henry;KUNG, Hoi Ying, Jezz;LUNG, Jia Jia Ivy;TANG, Ka Wa Cara;WONG, Po Lam Juliana;YIP, Hin Ching Joyce
翻悅(第三期)
陳衍樺;岑卓盈;陳珈賢;羅兆泰;梁靖雪;甄泳童;曹雅柔;郝文绮;何樂生;江衍彰;龔海瑩;龍嘉嘉;鄧嘉樺;黃寳霖;葉獻晴
To Kwa Wan Express Student Work
CHUI, Wan Shu Bobo
To Kwa Wan Express Student Work
徐筠舒
Piano
YUEN, On Yee Annie
Piano
YUEN, On Yee Annie
我要學中文?少數族裔學童求學的困難
CHIU, Ka Wan
我要學中文?少數族裔學童求學的困難
趙嘉韻
Boutique
CHOW, Pui Chung
Boutique
CHOW, Pui Chung