1,068 views次瀏覽
可積(函數)在數學代表將數值整合。教學上,學生數值變化萬千,從零變到無限可能。 可積(函數)在數學代表將數值整合。教學上,學生數值變化萬千,從零變到無限可能。
APA: TSUI, Wai Kei徐慧琪. (2021). 可積可積. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011418
MLA: TSUI, Wai Kei徐慧琪. "可積可積". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 09 Dec. 2022. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011418>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
泥公仔
YAU, Hui Ming
泥公仔
邱煦明
舉重若輕
WONG, Sze Ling
舉重若輕
黃時領
西西弗斯
TSE, Pak Hoi Tonny
西西弗斯
謝柏凱
可積
TSUI, Wai Kei
可積
徐慧琪
對焦年華
FUNG, Chi Hang
對焦年華
馮智恒
灰冷裡抱擁
PANG, Wing Ki
灰冷裡抱擁
彭詠琪
酒失
WAN, Lai Him
酒失
溫禮謙