1,003 views次瀏覽
教育彷如栽花,默默為花兒提供養分,終有天能看見花開。 教育彷如栽花,默默為花兒提供養分,終有天能看見花開。
APA: CHING, Ho Leung程浩樑. (2021). 栽花栽花. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011414
MLA: CHING, Ho Leung程浩樑. "栽花栽花". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 07 Dec. 2022. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011414>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
畫隨心
LAU, Wing Lam
畫隨心
劉穎琳
有色無類
WONG, Siu Ki
有色無類
王兆基
虛殼
PANG, Xuanren
虛殼
龐宣任
栽花
CHING, Ho Leung
栽花
程浩樑
逆緣
MA, Ka Fun
逆緣
馬嘉歡
花道
LAM, Wing Sum
花道
林穎芯
期頤種子
KWAN, Hoi Kiu
期頤種子
關鎧翹