591 views次瀏覽
抓緊鋼管,一跳一圈,用力撐起自己,起舞高飛。 抓緊鋼管,一跳一圈,用力撐起自己,起舞高飛。
APA: LI, Choi Ching李在政. (2021). 給我一枝鋼管 我能撐起自己給我一枝鋼管 我能撐起自己. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011444
MLA: LI, Choi Ching李在政. "給我一枝鋼管 我能撐起自己給我一枝鋼管 我能撐起自己". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 04 Jul. 2022. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011444>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
野火
LO, Cheuk Hei
野火
盧卓希
無名咒
SHING, Chun Yui
無名咒
盛津睿
寄望戲・寄望你
CHAU, Ka Kit
寄望戲・寄望你
周嘉傑
給我一枝鋼管 我能撐起自己
LI, Choi Ching
給我一枝鋼管 我能撐起自己
李在政
祝夢
CHUANG, Hoi Kiu
祝夢
莊凱喬
玻璃造的櫻花
AU, Wing In
玻璃造的櫻花
區泳妍
晚空有光
LAW, Ho Yuen
晚空有光
羅浩炫