1,217 views次瀏覽
瑪莉是一隻待宰的羔羊,她不知何時會被虐打,也不知為何父母會這樣對街待自己。 瑪莉是一隻待宰的羔羊,她不知何時會被虐打,也不知為何父母會這樣對街待自己。
APA: WONG, Hiu Pan William王曉斌. (2020). 瑪莉有隻小綿羊瑪莉有隻小綿羊. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011379
MLA: WONG, Hiu Pan William王曉斌. "瑪莉有隻小綿羊瑪莉有隻小綿羊". HKBU Heritage. HKBU Library, 2020. Web. 29 Jan. 2023. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011379>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
異國迷途
WONG, Ho Wa
異國迷途
王鴻華
家書
LI Yat Long
家書
李日朗
無名咒
SHING, Chun Yui
無名咒
盛津睿
瑪莉有隻小綿羊
WONG, Hiu Pan William
瑪莉有隻小綿羊
王曉斌
祝夢
CHUANG, Hoi Kiu
祝夢
莊凱喬
解脫
CHOW, Chun Yu
解脫
周鎮宇
晚空有光
LAW, Ho Yuen
晚空有光
羅浩炫