899 views次瀏覽
在戲中飾演自己,為孩子打一打氣! 在戲中飾演自己,為孩子打一打氣!
APA: CHAU, Ka Kit周嘉傑. (2020). 寄望戲・寄望你寄望戲・寄望你. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011404
MLA: CHAU, Ka Kit周嘉傑. "寄望戲・寄望你寄望戲・寄望你". HKBU Heritage. HKBU Library, 2020. Web. 01 Dec. 2022. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011404>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
野舞
CHAN,Chun Wai
野舞
陳俊瑋
祝夢
CHUANG, Hoi Kiu
祝夢
莊凱喬
NG, Pui Shuen
吳佩旋
寄望戲・寄望你
CHAU, Ka Kit
寄望戲・寄望你
周嘉傑
XU, Yinan
徐軼南
廈落
SIO, Yuk Pui
廈落
蕭煜培
給我一枝鋼管 我能撐起自己
LI, Choi Ching
給我一枝鋼管 我能撐起自己
李在政