1,164 views次瀏覽
啞口無聲,卻能用雙手講出你的說話,用身體表達你的語言。 啞口無聲,卻能用雙手講出你的說話,用身體表達你的語言。
APA: FUNG, Chui Ting馮翠婷. (2021). 無聲對白無聲對白. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011435
MLA: FUNG, Chui Ting馮翠婷. "無聲對白無聲對白". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 05 Feb. 2023. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011435>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
殘局可救
WANG, Jing Yi
殘局可救
王婧宜
迷失玻璃塔
LAI, Kwan Yee
迷失玻璃塔
黎君怡
少年說
LIN, Rong
少年說
林榕
無聲對白
FUNG, Chui Ting
無聲對白
馮翠婷
花田錯
LUI, Chun Kit
花田錯
呂俊傑
NG, Pui Shuen
吳佩旋
給我一枝鋼管 我能撐起自己
LI, Choi Ching
給我一枝鋼管 我能撐起自己
李在政