894 views次瀏覽
棲身工廈天地中,浮沉力竭看世事幻變。 棲身工廈天地中,浮沉力竭看世事幻變。
APA: SIO, Yuk Pui蕭煜培. (2020). 廈落廈落. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011409
MLA: SIO, Yuk Pui蕭煜培. "廈落廈落". HKBU Heritage. HKBU Library, 2020. Web. 05 Dec. 2022. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011409>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
NG, Pui Shuen
吳佩旋
寄望戲・寄望你
CHAU, Ka Kit
寄望戲・寄望你
周嘉傑
XU, Yinan
徐軼南
廈落
SIO, Yuk Pui
廈落
蕭煜培
給我一枝鋼管 我能撐起自己
LI, Choi Ching
給我一枝鋼管 我能撐起自己
李在政
無聲對白
FUNG, Chui Ting
無聲對白
馮翠婷
少年說
LIN, Rong
少年說
林榕