894 views次瀏覽
抓緊鋼管,一跳一圈,用力撐起自己,起舞高飛。 抓緊鋼管,一跳一圈,用力撐起自己,起舞高飛。
APA: LI, Choi Ching李在政. (2021). 給我一枝鋼管 我能撐起自己給我一枝鋼管 我能撐起自己. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011444
MLA: LI, Choi Ching李在政. "給我一枝鋼管 我能撐起自己給我一枝鋼管 我能撐起自己". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 30 Nov. 2022. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011444>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
寄望戲・寄望你
CHAU, Ka Kit
寄望戲・寄望你
周嘉傑
XU, Yinan
徐軼南
廈落
SIO, Yuk Pui
廈落
蕭煜培
給我一枝鋼管 我能撐起自己
LI, Choi Ching
給我一枝鋼管 我能撐起自己
李在政
無聲對白
FUNG, Chui Ting
無聲對白
馮翠婷
少年說
LIN, Rong
少年說
林榕
無礙
WONG, Ka Wa
無礙
王家華