887 views次瀏覽
啞口無聲,卻能用雙手講出你的說話,用身體表達你的語言。 啞口無聲,卻能用雙手講出你的說話,用身體表達你的語言。
APA: FUNG, Chui Ting馮翠婷. (2021). 無聲對白無聲對白. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011435
MLA: FUNG, Chui Ting馮翠婷. "無聲對白無聲對白". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 10 Dec. 2022. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011435>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
XU, Yinan
徐軼南
廈落
SIO, Yuk Pui
廈落
蕭煜培
給我一枝鋼管 我能撐起自己
LI, Choi Ching
給我一枝鋼管 我能撐起自己
李在政
無聲對白
FUNG, Chui Ting
無聲對白
馮翠婷
少年說
LIN, Rong
少年說
林榕
無礙
WONG, Ka Wa
無礙
王家華
To Kwa Wan Express Student Work
LIM, Ching Yung
To Kwa Wan Express Student Work
林靖榕