3,443 views次瀏覽
Academy of Film電影學院  |  Bachelor學士  |  2016
00:08:0000:08:00  |  Advertising廣告策略

No summary or artist statement is provided for this work 此作品未能提供簡介或創作自述
APA: CHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po BobbyCHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po Bobby. (2016). Eat Less SugarEat Less Sugar. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011132
MLA: CHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po BobbyCHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po Bobby. "Eat Less SugarEat Less Sugar". HKBU Heritage. HKBU Library, 2016. Web. 31 Jan. 2023. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011132>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
Tiga
CHAN, Tsz Yan;LUK, Wing Chi
迪加
陳紫恩;陸穎芝
小眾媒體 各自各精彩
TSANG, Hin Bond
小眾媒體 各自各精彩
曾憲邦
正牌藥房?
LAU, Pik Ki
正牌藥房?
劉碧琪
Eat Less Sugar
CHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po Bobby
Eat Less Sugar
CHAN, Cho Kiu;FUNG, Tong;FONG, Chung Yan;HO, Lok Wun;LAW, Yiu Ting;LEE, Ka Wai;LEE, Tak Chu;SO, Man Wing;SUEN, Ming Hei Maisy;WONG, Chun Po Bobby
遮蔽的天空
HAN, Dong;FAN, Xing
遮蔽的天空
韓冬;樊星
墟市,恆,不恆
SY, Chun Yu
墟市,恆,不恆
施晉宇
Violin
CHEUNG, Ka Po Debbie
Violin
CHEUNG, Ka Po Debbie