1,997 views次瀏覽
Department of Music音樂系  |  Bachelor學士  |  2015
00:20:0000:20:00  |  Music音樂演出

Regression - Three Movements for Orchestra [Lam Chun Hin Jonathan] Regression - Three Movements for Orchestra [Lam Chun Hin Jonathan]
APA: LAM, Chun Hin Jonathan LAM, Chun Hin Jonathan . (2015). Orchestra Orchestra . Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011024
MLA: LAM, Chun Hin Jonathan LAM, Chun Hin Jonathan . "Orchestra Orchestra ". HKBU Heritage. HKBU Library, 2015. Web. 17 Aug. 2022. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011024>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
再見大牌檔?
YUNG, Ching Yi
再見大牌檔?
容靜怡
My Own Starry Night
LEE, Hin Kwan
My Own Starry Night
李顯君
Ant777
Chow Yin Shan
Ant777
周燕珊
Orchestra
LAM, Chun Hin Jonathan
Orchestra
LAM, Chun Hin Jonathan
Mind
NG, Ching Yu
Mind
NG, Ching Yu
Reunion
HUANG, Baichuan
找兒子
黃百川
藝「述」生活
FUNG, Tin Lan
藝「述」生活
馮天蘭