452 views次瀏覽
學生抓傷讓手臂留下印記,卻令他堅定心志,絕不放棄。 學生抓傷讓手臂留下印記,卻令他堅定心志,絕不放棄。
APA: LAU, Chui Yee劉翠儀. (2021). 手傷手傷. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011434
MLA: LAU, Chui Yee劉翠儀. "手傷手傷". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 07 Dec. 2021. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011434>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
流行浪師
CHEUNG, Choi Fan
流行浪師
張彩芬
氣味新大門
WONG, Tsoi Yin
氣味新大門
黃采賢
在時間路過
LEUNG, Wai Chi
在時間路過
梁煒姿
手傷
LAU, Chui Yee
手傷
劉翠儀
紅的
SY, Man Man
紅的
施雯雯
對焦年華
FUNG, Chi Hang
對焦年華
馮智恒
有色無類
WONG, Siu Ki
有色無類
王兆基