426 views次瀏覽
叛逆少年銳變成照顧叛逆少年的社工,照亮黑暗中每一個人。 叛逆少年銳變成照顧叛逆少年的社工,照亮黑暗中每一個人。
APA: LAW, Ho Yuen羅浩炫. (2019). 晚空有光晚空有光. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011376
MLA: LAW, Ho Yuen羅浩炫. "晚空有光晚空有光". HKBU Heritage. HKBU Library, 2019. Web. 01 Dec. 2021. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011376>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
不必去醫
YEUNG, Kin Ming
不必去醫
楊健銘
FUNG, Po Yee
馮寶儀
幸福常餐
LI, Tak
幸福常餐
李特
晚空有光
LAW, Ho Yuen
晚空有光
羅浩炫
有一種不能
CHAN, Wai Kin
有一種不能
陳偉健
無限十方
LAM, Lok Man;LAU, Taz Yeung;PUN, Jerry
無限十方
林樂文;劉梓煬;潘逸賢
殘局可救
WANG, Jing Yi
殘局可救
王婧宜