106 views次瀏覽
十年運動生涯,有苦自知。但仍感激恩師無數鼓勵,結伴留下每一步足跡。 十年運動生涯,有苦自知。但仍感激恩師無數鼓勵,結伴留下每一步足跡。
APA: HO, Hoi Ham何愷涵. (2021). 曾經的我曾經的我. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011423
MLA: HO, Hoi Ham何愷涵. "曾經的我曾經的我". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 18 Oct. 2021. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011423>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
無聲對白
FUNG, Chui Ting
無聲對白
馮翠婷
無礙
WONG, Ka Wa
無礙
王家華
日後未果
LEUNG, Ka Ying
日後未果
梁嘉瑩
虛殼
PANG, Xuanren
虛殼
龐宣任
無名咒
SHING, Chun Yui
無名咒
盛津睿
曾經的我
HO, Hoi Ham
曾經的我
何愷涵
寄望戲・寄望你
CHAU, Ka Kit
寄望戲・寄望你
周嘉傑