452 views次瀏覽
學生抓傷讓手臂留下印記,卻令他堅定心志,絕不放棄。 學生抓傷讓手臂留下印記,卻令他堅定心志,絕不放棄。
APA: LAU, Chui Yee劉翠儀. (2021). 手傷手傷. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011434
MLA: LAU, Chui Yee劉翠儀. "手傷手傷". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 06 Dec. 2021. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011434>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
少年說
LIN, Rong
少年說
林榕
心中火​
LAU, Tsz Yeung
心中火​
劉梓煬
水墨青花
PUN, Jerry
水墨青花
潘逸賢
手傷
LAU, Chui Yee
手傷
劉翠儀
日後未果
LEUNG, Ka Ying
日後未果
梁嘉瑩
1/2 Cup
KWONG, Wong Ting Pag
半空
鄺王婷
Aging Stone and Mountain
CHAN, Ting Man Amanda
古石老山
陳婷敏