470 views次瀏覽
被騙、被歧視、甚至無法見母親最後一面。無論前路多難行,家人亦是她撐下去的支柱。 被騙、被歧視、甚至無法見母親最後一面。無論前路多難行,家人亦是她撐下去的支柱。
APA: LI, Suet Wa李雪華. (2019). 守到天明守到天明. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011371
MLA: LI, Suet Wa李雪華. "守到天明守到天明". HKBU Heritage. HKBU Library, 2019. Web. 04 Dec. 2021. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011371>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
一筆勾過
SZE, Wai Yee
一筆勾過
施慧儀
牧羊人的剖白
LAI, Pui Yi
牧羊人的剖白
賴佩怡
致沒有安眠的長夜
NGAN, Ka Kee Kevin
致沒有安眠的長夜
顏家騏
守到天明
LI, Suet Wa
守到天明
李雪華
釋指
LAU, Ho Man
釋指
劉浩文
西西弗斯
TSE, Pak Hoi Tonny
西西弗斯
謝柏凱
栽花
CHING, Ho Leung
栽花
程浩樑