119 views次瀏覽
抓緊鋼管,一跳一圈,用力撐起自己,起舞高飛。 抓緊鋼管,一跳一圈,用力撐起自己,起舞高飛。
APA: LI, Choi Ching李在政. (2021). 給我一枝鋼管 我能撐起自己給我一枝鋼管 我能撐起自己. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011444
MLA: LI, Choi Ching李在政. "給我一枝鋼管 我能撐起自己給我一枝鋼管 我能撐起自己". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 25 Oct. 2021. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011444>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
手傷
LAU, Chui Yee
手傷
劉翠儀
祝夢
CHUANG, Hoi Kiu
祝夢
莊凱喬
佛法奇想
HUI, Chin Pang
佛法奇想
許展鵬
給我一枝鋼管 我能撐起自己
LI, Choi Ching
給我一枝鋼管 我能撐起自己
李在政
玻璃造的櫻花
AU, Wing In
玻璃造的櫻花
區泳妍
歡愉無價
LAU,Yin Yuk
歡愉無價
劉嬿鈺
NG, Pui Shuen
吳佩旋