414 views次瀏覽
信仰是一顆子彈,憑著信心,Eileen的教牧生涯平穩但快樂。 信仰是一顆子彈,憑著信心,Eileen的教牧生涯平穩但快樂。
APA: LI Yat Long李日朗. (2019). 家書家書. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011362
MLA: LI Yat Long李日朗. "家書家書". HKBU Heritage. HKBU Library, 2019. Web. 08 Dec. 2021. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011362>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
虛殼
PANG, Xuanren
虛殼
龐宣任
倚靠的別離
WONG, Samuel
倚靠的別離
黃琛堯
XU, Yinan
徐軼南
家書
LI Yat Long
家書
李日朗
LAM, Ka Sing
林伽聲
給我一枝鋼管 我能撐起自己
LI, Choi Ching
給我一枝鋼管 我能撐起自己
李在政
寄望戲・寄望你
CHAU, Ka Kit
寄望戲・寄望你
周嘉傑