105 views次瀏覽
在戲中飾演自己,為孩子打一打氣! 在戲中飾演自己,為孩子打一打氣!
APA: CHAU, Ka Kit周嘉傑. (2020). 寄望戲・寄望你寄望戲・寄望你. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011404
MLA: CHAU, Ka Kit周嘉傑. "寄望戲・寄望你寄望戲・寄望你". HKBU Heritage. HKBU Library, 2020. Web. 18 Oct. 2021. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011404>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
無聲對白
FUNG, Chui Ting
無聲對白
馮翠婷
無礙
WONG, Ka Wa
無礙
王家華
日後未果
LEUNG, Ka Ying
日後未果
梁嘉瑩
虛殼
PANG, Xuanren
虛殼
龐宣任
無名咒
SHING, Chun Yui
無名咒
盛津睿
曾經的我
HO, Hoi Ham
曾經的我
何愷涵
寄望戲・寄望你
CHAU, Ka Kit
寄望戲・寄望你
周嘉傑