2,724 views次瀏覽
No summary or artist statement is provided for this work 此作品未能提供簡介或創作自述
APA: WU, Shan Na吳珊娜. (2014). 鏡像鏡像. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010978
MLA: WU, Shan Na吳珊娜. "鏡像鏡像". HKBU Heritage. HKBU Library, 2014. Web. 22 Mar. 2023. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010978>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
藝術在社區
LO, Pui Shan
藝術在社區
盧佩珊
藥到病除?
POON, Chi Him
藥到病除?
潘志謙
藝侵空間
LI, Yau Kwan
藝侵空間
李柔堃
鏡像
WU, Shan Na
鏡像
吳珊娜
藍色公路
LAU, Chat Shing
藍色公路
劉澤誠
藝‧自由(偽‧自由?)
LEUNG, Oi Ming
藝‧自由(偽‧自由?)
梁靄明
藝「述」生活
FUNG, Tin Lan
藝「述」生活
馮天蘭