4,159 views次瀏覽
Academy of Film電影學院  |  Bachelor學士  |  2016
00:08:0000:08:00  |  Advertising廣告策略

A campaign to raise people awareness of the health problems that excess sugar can cause. 一個提高大眾意識,明白吸取過多糖量會引致健康問題的活動。
APA: CHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po BobbyCHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po Bobby. (2016). Eat Less SugarEat Less Sugar. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011132
MLA: CHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po BobbyCHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po Bobby. "Eat Less SugarEat Less Sugar". HKBU Heritage. HKBU Library, 2016. Web. 06 Jun. 2023. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011132>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
云鬼
FUNG, King Lun
云鬼
馮境麟
就業更生?
黃幗慧
就業更生?
黃幗慧
Effacement
DING, Ningyuan;HUO, Shimeng
禮拜二的下午
丁寧遠;霍詩萌
Eat Less Sugar
CHAN, Cho Kiu; FUNG, Tong; FONG, Chung Yan; HO, Lok Wun; LAW, Yiu Ting; LEE, Ka Wai; LEE, Tak Chu; SO, Man Wing; SUEN, Ming Hei Maisy; WONG, Chun Po Bobby
Eat Less Sugar
CHAN, Cho Kiu;FUNG, Tong;FONG, Chung Yan;HO, Lok Wun;LAW, Yiu Ting;LEE, Ka Wai;LEE, Tak Chu;SO, Man Wing;SUEN, Ming Hei Maisy;WONG, Chun Po Bobby
Croxx
HO, Pui Shan
Croxx
HO, Pui Shan
他來自哈薩克斯坦
LAW, Yin Wan
他來自哈薩克斯坦
羅燕雲
一切從直資開始
黃曉嵐
一切從直資開始
黃曉嵐