20,997 views次瀏覽
Academy of Visual Arts視覺藝術院  |  Bachelor學士  |  2021
Casting glass鑄造玻璃  |  17 x 30 x 10 cm17 x 30 x 10 厘米  |  Glass/Ceramics玻璃陶瓷  |  Artwork藝術作品

Remember,Smile,Smile,and Smile even if we can’t see each other. 縱使我們看不見大家,但要記得微笑!
APA: LEE, Ching Nin李正年. (2021). SmileSmile. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011500
MLA: LEE, Ching Nin李正年. "SmileSmile". HKBU Heritage. HKBU Library, 2021. Web. 25 Jun. 2024. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-011500>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
TransFeed (issue 5)
CHEUNG, Ho Yau;CHEUNG, Oi Lam;CHOW, Man Yu;DONG, Lingyu;HUI, Ho Yee;KAN, Tsz Ching;KOO, Man Rou Alicia;LAI, Sum Yee;LAM, Yan;LAM, Yan Yee;LEE, Wing Oi;LEUNG, Yuen Ting;LI, Kei Lam;LI, Yuxin;LIU, Yichen;MA, Wai Yin;TANG, Tik Man;TSANG, Yi Ling;WU, Pui Yi
翻悅(第五期)
張可柔;張藹霖;周敏瑜;董凌羽;許皓儀;簡梓澄;許蔓柔;黎森怡;林恩;林仁懿;李詠愛;梁宛婷;李琦琳;李雨昕;劉逸辰;馬慧妍;鄧廸雯;曾懿鈴;胡珮怡
Intelligent Sensor Set
LEE, Wing Sze Wincy
智能感應套裝
李詠思
Smile
LEE, Ching Nin
Smile
李正年
To Kwa Wan Express Student Work
LEE, Chi Yum
To Kwa Wan Express Student Work
李知音
Broken Jade
LEE, Ching Nin
玉碎
李正年
Hong Kong Fishermen's Ballads - A History in Songs -
LEE, Yan Kiu
再咏漁生
李恩翹
盡是記憶
LEE, Siu Tak
盡是記憶
李兆德