6,628 views次瀏覽
Department of Music音樂系  |  Bachelor學士  |  2013
00:07:0000:07:00  |  Music音樂演出

Sonata in D, K.29 L.461 [Domenico Scarlatti] D大調奏鳴曲,K29,L461 [多明尼哥·史卡拉第]
APA: TSANG, Chun YiTSANG, Chun Yi. (2013). PianoPiano. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010717
MLA: TSANG, Chun YiTSANG, Chun Yi. "PianoPiano". HKBU Heritage. HKBU Library, 2013. Web. 16 Jun. 2024. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010717>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
獨守兇房
HUANG, Chaohong
獨守兇房
黃超虹
Piano
CHEUNG, Lik On Leona
Piano
CHEUNG, Lik On Leona
Alto Saxophone
YIP, Hiu Yeung Ocean
Alto Saxophone
YIP, Hiu Yeung Ocean
Piano
TSANG, Chun Yi
Piano
TSANG, Chun Yi
死亦何哀
POON, Tsui Ying
死亦何哀
盤翠瑩
早知
KWAN, Yung Yee;CHENG, Ho Chi Ronald
早知
關蓉而;鄭皓之
傳媒教育、教育傳媒
王春媚
傳媒教育、教育傳媒
王春媚