5,337 views次瀏覽
My story and another “me”. 我和另一個“我”的故事。
APA: WU, Shan Na吳珊娜. (2014). 鏡像鏡像. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010978
MLA: WU, Shan Na吳珊娜. "鏡像鏡像". HKBU Heritage. HKBU Library, 2014. Web. 23 Jul. 2024. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010978>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
講心不講金
QU, Yun
講心不講金
渠贇
鍵下留情
WONG, Yan Ki
鍵下留情
黃欣琪
藝侵空間
LI, Yau Kwan
藝侵空間
李柔堃
鏡像
WU, Shan Na
鏡像
吳珊娜
蘆亭遊記
WONG, Wing Chun
蘆亭遊記
黃榮臻
And So It Goes
CHAN, Sum Yan Tap
And So It Goes
陳沁昕
Back to Transformation
CHOW, Pui Ying Greta Tas
Back to Transformation
周佩瑩