Apple Daily Advertising Awards 2012 : Student Awards [Bronze]蘋果創意廣告獎2012 : 學界創意平面廣告奬「銅獎」
6,272 views次瀏覽
Making You Sleep at Anytime and Anywhere.

隨時隨地令你入睡。
APA: GU, Xin Claude古昕. (2012). 引爆睡意,隨時隨地引爆睡意,隨時隨地. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010757
MLA: GU, Xin Claude古昕. "引爆睡意,隨時隨地引爆睡意,隨時隨地". HKBU Heritage. HKBU Library, 2012. Web. 18 Jul. 2024. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010757>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
Worm
WU, Hoi Kiu;LAI, Kam Tim;TSANG, Chi Wah
Worm
WU, Hoi Kiu;LAI, Kam Tim;TSANG, Chi Wah
Yellow Book
LAU, Suet Ying;YEUNG, Tsz Ngo Poppy;WONG, Chun Hei
Yellow Book
LAU, Suet Ying;YEUNG, Tsz Ngo Poppy;WONG, Chun Hei
一步一幸福
NG, Wing Yan Un;LAW, Ka Kwong Anthony
一步一幸福
吳詠欣;羅家光
引爆睡意,隨時隨地
GU, Xin Claude
引爆睡意,隨時隨地
古昕
早知
KWAN, Yung Yee;CHENG, Ho Chi Ronald
早知
關蓉而;鄭皓之
全港 • 全心
YEUNG, Sau Ching;YEUNG, Tsz Ngo Poppy
全港 • 全心
楊秀晶;楊芷傲
香港人,你沉默夠未?
Group
香港人,你沉默夠未?
小組