6,915 views次瀏覽
Department of Music音樂系  |  Bachelor學士  |  2013
00:07:0000:07:00  |  Music音樂演出

Sonata in D, K.29 L.461 [Domenico Scarlatti] D大調奏鳴曲,K29,L461 [多明尼哥·史卡拉第]
APA: TSANG, Chun YiTSANG, Chun Yi. (2013). PianoPiano. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010717
MLA: TSANG, Chun YiTSANG, Chun Yi. "PianoPiano". HKBU Heritage. HKBU Library, 2013. Web. 18 Jul. 2024. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010717>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
Croxx
HO, Pui Shan
Croxx
HO, Pui Shan
Pandaman
KI, Yan Yan
Pandaman
KI, Yan Yan
Mr. WHO
SHI, Ying Rasa
Mr. WHO
SHI, Ying Rasa
Piano
TSANG, Chun Yi
Piano
TSANG, Chun Yi
黃昏.漁業 漁.苗
YIM, Chiu Ting Amanda
黃昏.漁業 漁.苗
嚴俏婷
獨守兇房
HUANG, Chaohong
獨守兇房
黃超虹
死亦何哀
POON, Tsui Ying
死亦何哀
盤翠瑩