4,880 views次瀏覽
Department of Music音樂系  |  Bachelor學士  |  2008
00:08:0000:08:00  |  Music音樂演出

Piano Concerto in G minor, Op. 25 [F. Mendelssohn] G小調鋼琴協奏曲,作品第25號 [費利克斯·孟德爾頌]
APA: CHAN, Ka Yan WinnieCHAN, Ka Yan Winnie. (2008). An Evening of Concertos 2008An Evening of Concertos 2008. Retrieved from HKBU Heritage: https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010475
MLA: CHAN, Ka Yan WinnieCHAN, Ka Yan Winnie. "An Evening of Concertos 2008An Evening of Concertos 2008". HKBU Heritage. HKBU Library, 2008. Web. 28 Feb. 2024. <https://heritage.lib.hkbu.edu.hk/routes/view/ids/HER-010475>.

Persistent link永久網址  |  Library catalogue圖書館目錄
Mind Across
LAM, So Ching
Mind Across
LAM, So Ching
Cross Road
CHAN, Ching Lam
Cross Road
CHAN, Ching Lam
破舊立新
林雪芬
破舊立新
林雪芬
An Evening of Concertos 2008
CHAN, Ka Yan Winnie
An Evening of Concertos 2008
CHAN, Ka Yan Winnie
Chinese for Non-Chinese
CHU, Chi Ching
中「融」之道
朱祉澄
適者生存
KONG, Ka Yi
適者生存
江嘉怡
燃續功夫夢
CHU, Ting Ting
燃續功夫夢
朱婷婷